Dotacja unijna

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Tytuł projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Mazowieckiego i Powiatu Sokołowskiego poprzez rozbudowę i adaptację zabytkowego Zespołu Pałacowego Ossolińskich w Sterdyni”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

unia

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących elementów:

–  wykonanie robót budowlanych,
–  zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem,
–  prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja budowlana dotycząca robót jest dostępna w siedzibie firmy.

Szczegółowe informacje:
Jan Pacewicz
tel. 694 460 677